Ontdekkingskracht

Op zoek zijn naar het nieuwe, dat is iets waar de interesse ligt voor Willand. Het op een andere manier benaderen van ontwerp opgaven, manieren van samenwerken en het creëren van nieuwe kansen. Door mijn interesse in wat er in de wereld gebeurt en om werelden bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe inspiraties om te komen tot concept ontwikkelingen.


Willand werkt samen met verschillende partijen om tot nieuwe concepten te komen. Zodoende werkt Willand momenteel aan een herontwikkeling van een bedrijfspand voor Bloem Facilitair en een turn-key container woning op Aruba.

Van concept.....

Willand Concept Development is een verlengstuk van Willand Business Development, waar acquisitie de focus is. Vanuit WIlland Concept Development zijn we in staat om een concept te bedenken en zelf het team eromheen te vormen en de gewenste kopers of huurders te betrekken.


In samenwerking met de andere partners werken we in een integraal werkproces, waarin onze afzonderlijke kwaliteiten en kennis samenkomen om tot een optimaal resultaat te komen.


.....naar ontwerp.

Het ontwerpen van een project dat is ontstaan vanuit Willand Concept Development is een project dat wordt ontwikkeld in samenwerking met aan Willand verbonden architectenbureaus of wanneer de opgave erom vraagt met andere ontwerpbureaus.


Willand gelooft in de synergie van samenwerking en het neerzetten van betere prestaties wanneer er vanuit teamwork aan een project wordt gewerkt.